Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

SIK SORULAN SORULAR

Öğrenci E-Posta Hakkında

Personel E-Posta Hakkında

ÜBYS/EBYS Başvuru Hakkında

Web Sorumlu Hesabı Hakkında

Kurum Wifi Ağı Bağlantısı Hakkında

Son Kullanıcı Yardım - Destek Talepleri Hakkında

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) Hakkında

Araç/Plaka Tanımlama Hakkında

Öğrenci ve Personel Kartları Hakkında