Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Web Sorumlu Hesabı Talebi

İMÜ WEB SİTE TALEP İŞLEM ADIMLARI:

 • Kurumsal web site oluşturma talepleri birimler bazında EBYS üzerinden yapılmalıdır.
 • Bireysel web site talepleri, bireysel proje vb. site talepleri için hizmet verilmemektedir.
 • Oluşturulan web site tasarımı mevcut kurumsal alt sitelerimizin tasarımları yapısında olmaktadır.
 • Talep edilen her site için bir web sorumlusu da bildirilmesi zorunludur.
 • Fakülte / birim web sitesi için alan adı (subdomain, ör: test.medeniyet.edu.tr) ve web sorumlusu ilgili birim tarafından belirlenerek üst yazıya eklenmelidir.
 • EBYS üzerinden gelen talep kontrol edilip işleme alınarak gerekli teknik işlemler Bilgi İşlem D.B.lığı tarafından yapılacaktır.
 • Web kontrol panel hesabı ve kullanıma ait dokümanlar e-posta üzerinden ilgili sorumluya gönderilir.

İMÜ WEB SORUMLU BELİRLEME İŞLEM ADIMLARI:

 • Fakülte/birim var olan kurumsal web sitesi için web sorumlusunu belirler. (varsa eski sorumlunun görevini iptal eder ve Bilgi İşlem D.B.lığına bildirir.)
 • Fakülte birim sorumlusu (memur vb.) web sorumlusundan “web sorumlu talep formunu” doldurup imzalamasını ister. Bu form taratılarak EBYS üzerinden üst yazı ile birlikte Bilgi İşlem D.B.lığına gönderilir.
 • Bilgi İşlem D.B.lığına ulaşan EBYS talebi incelenerek işleme alınıp web sorumlu hesabı oluşturulur ve yetki tanımlaması yapılır.
 • Web kontrol panel hesabı ve kullanıma ait dokümanlar e-posta üzerinden ilgili sorumluya gönderilir.