Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Web Sorumlu Hesabı Talebi

İMÜ WEB SORUMLU BELİRLEME İŞLEM ADIMLARI:

  • Fakülte/birim var olan kurumsal web sitesi için web sorumlusunu belirler. (varsa eski sorumlunun görevini iptal eder ve Bilgi İşlem D.B.lığına bildirir.)
  • Fakülte birim sorumlusu (memur vb.) web sorumlusundan “web sorumlu talep formunu” doldurup imzalamasını ister. Bu form taratılarak EBYS üzerinden üst yazı ile birlikte Bilgi İşlem D.B.lığına gönderilir.
  • Bilgi İşlem D.B.lığına ulaşan EBYS talebi incelenerek işleme alınıp web sorumlu hesabı oluşturulur ve yetki tanımlaması yapılır.
  • Web kontrol panel hesabı ve kullanıma ait dokümanlar e-posta üzerinden ilgili sorumluya gönderilir.

İMÜ WEB SİTE OLUŞTURMA İŞLEM ADIMLARI:

  • Fakülte/birim kurumsal web sitesinin oluşturulması için talepte bulunan tarafından (fakülte/birim vs., bireysel başvurular dikkate alınmaz!) EBYS üzerinde bu talep resmi yazı ile Bilgi İşlem D.B.lığına iletilmelidir.
  • Fakülte / birim web sitesi için alan adı (subdomain, ör: test.medeniyet.edu.tr) ve web sorumlusu ilgili birim tarafından belirlenerek üst yazıya eklenmelidir.
  • EBYS üzerinden gelen talep kontrol edilip işleme alınarak gerekli teknik işlemler Bilgi İşlem D.B.lığı tarafından yapılacaktır.
  • Web kontrol panel hesabı ve kullanıma ait dokümanlar e-posta üzerinden ilgili sorumluya gönderilir.