Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Web Sorumlu Hesabı Talepleri Hakkında

01.08.2020

Birim siteleri web sorumlu hesabı talepleri için:

http://bilgiislem.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar/formlar adresinde yer alan "Web Sorumlusu Hesabı İstek Formu" başlıklı dokümanı indirerek gerekli bilgileri doldurup ıslak imza ile imzaladıktan sonra talep eden birim aracılığıyla EBYS ile "Rektörlük üzerinden Bilgi İşlem D.B lığına" gönderilmelidir.

Talep sonrasında gerekli inceleme yapılıp unigate yönetim paneli oturum bilgileri talepte bilgileri verilen personele e-posta yolu ile ulaştırılmaktadır.