Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Web Sorumlu Hesabı Talepleri Hakkında

13.07.2019

Birim siteleri web sorumlu hesabı talepleri için:

http://bilgiislem.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar/formlar adresinde yer alan "Web Sorumlusu Hesabı İstek Formu" başlıklı dokümanı indirerek gerekli bilgileri doldurup ıslak imza ile imzaladıktan sonra talep eden birim aracılığı ile EBYS üzerinden Bilgi İşlem D.B lığına gönderilmelidir.

Talep sonrasında gerekli inceleme yapılıp unigate yönetim paneli oturum bilgileri talepte bilgileri verilen personele e-posta yolu ile ulaştırılmaktadır.