Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Personel

Başkanlık

 Salih BİLGİN

Daire Başkanı

Salih BİLGİN

E-Posta: salih.bilgin@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 22

Sistem Yönetimi ve Yazılım Koordinatörlüğü

 Fatih ÇAL

Koordinatör - Programcı

Fatih ÇAL

E-Posta: fatih.cal@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 24

 Özge YOLCU

Yazılım Mühendisi

Özge YOLCU

E-Posta: ozge.yolcu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 04

 Raşit KILINÇASLAN

Bilgisayar Teknikeri

Raşit KILINÇASLAN

E-Posta: rasit.kilincaslan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 33

Ağ Yönetimi Koordinatörlüğü

 Murat TEYMUR

Koordinatör - Programcı

Murat TEYMUR

E-Posta: murat.teymur@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 01

 Muhammet Fatih KURT

Elektronik Mühendisi

Muhammet Fatih KURT

E-Posta: fatih.kurt@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 21 60

Donanım ve Teknik Destek Koordinatörlüğü

 Azmi GÜN

Şube Müdürü

Azmi GÜN

E-Posta: azmi.gun@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 21 64

 Meryem GÜRLER

Koordinatör - Bilgisayar Teknikeri

Meryem GÜRLER

E-Posta: meryem.gurler@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 21

 Yasin ZENGİN

Bilgisayar Teknikeri

Yasin ZENGİN

E-Posta: yasin.zengin@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 03

 Faik Fahri KÖMÜRLÜOĞLU

Bilgisayar Teknisyeni

Faik Fahri KÖMÜRLÜOĞLU

E-Posta: faik.komurluoglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 35

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Kontrol Koordinatörlüğü

 Celal ÖZBAKIR

Koordinatör - Bilgisayar İşletmeni

Celal ÖZBAKIR

E-Posta: celal.ozbakir@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 11

 Murat ALICI

Memur

Murat ALICI

E-Posta: murat.alici@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 22 02